Thông tin ứng viên


Huỳnh Minh Vũ

Giới tính: Nam - Chưa kết hôn
TP Đà Nẵng - Sinh ngày: 28/02/1993
 Lượt xem: 38  Cập nhật ngày: 02/05/2020
Thông báo! Bạn cần đăng nhập tài khoản nhà tuyển dụng để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Chung


Kỹ sư M&E

Đại học

4 năm

Điện, điện công nghiệp
- Giám sát thi công cơ điện - Solar
- Shop drawing triễn khai bản vẽ thi công - hoàn công.
- Làm hồ sơ nghiệm thu, thanh - quyết toán công trình.
- Dự toán, bóc tách khối lượng.
- Thiết kế dự án Solar.

Công ty TNHH ETECH E&C
( 07/07/2019 - 25/04/2020 )

Kỹ sư

Kỹ sư

Thành phố Đà Nẵng - Thành phố Đà Nẵng

Điện, điện công nghiệp

Từ 15.000.000 - đến 20.000.000

- Giám sát thi công cơ điện - Solar
- Shop drawing triễn khai bản vẽ thi công - hoàn công.
- Làm hồ sơ nghiệm thu, thanh - quyết toán công trình.
- Dự toán, bóc tách khối lượng.
- Thiết kế dự án Solar.

Gợi ý ứng viên tương tự