Thông tin ứng viên


Dư Quốc Trung

Giới tính: Nam - Chưa kết hôn
Nguyễn Quang Lân - Hòa Xuân - Sinh ngày: 15/11/1991
 Lượt xem: 39  Cập nhật ngày: 27/03/2020
Thông báo! Bạn cần đăng nhập tài khoản nhà tuyển dụng để xem thông tin liên hệ

 Thông Tin Chung


Lái Xe

Chứng chỉ

5 năm
Nhân viên

Thành phố Đà Nẵng - Thành phố Đà Nẵng

Giao thông vận tải

Từ 7.000.000 - đến 10.000.000

Lái Xe Bằng C kinh nghiệm 5 năm

Gợi ý ứng viên tương tự