Thông tin nhà tuyển dụng

tuyendung-ptscdn

Công ty Dịch vụ Dầu khí Đà Nẵng

Địa chỉ: Cảng Sơn Trà, Đường Yết Kiêu, TP Đà Nẵng

Điện thoại:

Email: