Thông tin nhà tuyển dụng

kieuoanh
Tên công ty:
Cơ sở phân phối thực phẩm oganic miền trung
Địa chỉ:
Phước ninh ,hải châu, đà nẵng
Điện thoại:
0901142776