Thông tin nhà tuyển dụng

gpotaylor
Tên công ty:
GPO INTERNATIONAL
Địa chỉ:
Level 3, 85 Luong Dinh Cua, Dong Da, Hanoi

Có tất cả 7 tin tuyển dụng

Giám đốc chi nhánh

  Thỏa thuận

  17/05/2019

Tuyển giáo viên dạy tiếng Nhật Tuyển giáo viên dạy tiếng Nhật

  Thỏa thuận

  04/05/2019

Tuyển Giám đốc tài chính

  Thỏa thuận

  24/04/2019

Nhân viên đối ngoại tiếng Nhật

  Thỏa thuận

  28/03/2019

Trưởng phòng Sale Out

  25000000

  05/03/2019