Thông tin nhà tuyển dụng

cong-ty-tnhh-nr-global
Tên công ty:
CÔNG TY TNHH NR GLOBAL
Địa chỉ:
33/08 Ông Ích Khiêm, TP Đà Nẵng

Có tất cả 3 tin tuyển dụng

Tuyển Chuyên viên Tư vấn Website

  Thỏa thuận

  09/06/2022

Tuyển chuyên viên Cố vấn Marketing

  Thỏa thuận

  21/06/2022

Tuyển nhân viên Tuyển dụng

  Thỏa thuận

  21/06/2022