Thông tin nhà tuyển dụng

adh-technology
Tên công ty:
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ADH
Địa chỉ:
65 HOÀNG VĂN THỤ, ĐÀ NẴNG

Có tất cả 4 tin tuyển dụng

Tuyển nhân viên kinh doanh dự án

  Thỏa thuận

  20/03/2023

Tuyển nhân viên kinh doanh kỹ thuật

  Thỏa thuận

  15/02/2023

Tuyển nhân viên kỹ thuật

  Thỏa thuận

  15/02/2023

Tuyển nhân viên kỹ thuật

  Thỏa thuận

  07/11/2022