Thông tin nhà tuyển dụng

Nhandoan

Công ty TNHH SUMKO

Địa chỉ: KCN Thanh Vinh mở rộng, phường Hòa Hiệp Bắc, Liên Chiểu, Đà Nẵng

Điện thoại:

Email:


Tuyển dụng nhân viên kinh doanh (Đà Nẵng)

  Thỏa thuận

  24/05/2024