Thông tin nhà tuyển dụng

DNTN Hoàng Phát

DNTN Hoàng Phát

Địa chỉ: Các CSKD tại Đà Nẵng

Điện thoại:

Email:


Cần 3 nhân viên văn phòng tổng hợp

  8 - 10 triệu

  08/05/2024

Nhân Viên Hành Chính Văn Phòng Tổng Hợp

  Từ 8 đến 10 triệu

  21/02/2019

Nhân Viên Hành Chính Văn Phòng Tổng Hợp

  Thỏa thuận

  07/05/2019